Dutch warriors logo for minecraftDutch Warriors Minecraft

Factions

Met Factions kan je als speler stukken land beschermen tegen andere ongewenste spelers. In je faction kan je een basis maken en je vrienden uitnodigen om in jou faction te komen. Als leider van een Faction kan je bepaalde instellingen maken in de stukken land die je hebt beschermd.
Factions is ook een plugin die gaat over oorlog met andere Factions. Hierdoor zit er ook een competief aspect in de survival. Je kan oorlog declareren tegen een andere Faction of een Alliantie vormen.

Op deze pagina staat alles beschreven wat je als leider en lid van een Faction moet weten. Ook staat op deze pagina beschreven hoe je een faction kan maken of joinen.


Factions Algemeen

In dit gedeelte staat beschreven wat de algemene commando's zijn die je als speler goed kan gebruiken.

Als je net nieuw bent kan je twee dingen doen. Jezelf aansluiten bij een bestaande faction of een nieuwe faction maken. Als je voor het eerste kiest kan je /f list [pagina=1] doen om een lijst te krijgen van bestaande factions. Om meer van een faction te weten te komen kan je /f faction <faction> doen. Als je wilt weten welke speler in welke faction zit kan je /f player <speler> doen.

Wanneer je hebt besloten bij welke faction je wilt aansluiten kan je /f join <faction naam> doen. Als je van gedachte venanderd kan je /f leave doen om een faction te verlaten.

Als de faction waarvan je lid bent een teleportatie heeft ingesteld kan je /f home doen om daarnaar toe te teleporteren. Je kan ook naar de teleportatie locatie van een alliantie faction toe gaan doormiddel van /f home <faction naam>.

Gebruik /f status [faction] om de power van elke speler en hun laatste activiteit te zien.

Hieronder staan de commando's die in dit gedeelte zijn uitgelegd.

Commando:Wat het commando doet:
/fAlgemeen faction command (laat hulp zien)
/f listMaakt een lijst van alle factions
/f faction [faction]Laat faction informatie zien
/f playerLaat speler informatie zien
/f join <faction naam>Join een faction
/f leaveVerlaat een faction
/f homeTeleporteer naar de home locatie van een faction
/f statusLaat spelers in jou faction zien en laatste activiteit

Een nieuwe Faction maken

Dit gedeelte legt uit hoe je als speler een nieuwe faction kan maken. Ook staat hierin beschreven hoe leiders van een faction eigenschappen van hun faction kunnen wijzigen.

Je kan /f create <naam> gebruiken om een nieuwe faction te maken. Als je later besluit een andere naam te willen kan je dit doen met /f name <nieuwe naam>

Gebruik /f desc <beschrijving> om een beschrijving bij je Faction te zetten. De beschrijving en de naam worden getoond wanneer een speler in het gebied van de faction loopt.

Gebruik /f motd [tekst] om een message of the day in te stellen. Dit kan handig zijn als een simpel nieuws systeem.

Tenslotte kan je een teleportatie locatie neerzetten voor je faction leden en jezelf doormiddel van
/f sethome <faction naam>. Als je teleportatie locatie is ingesteld kan je doormiddel
van /f home naar de locatie toe gaan. Als je voor een reden de teleportatie wilt verwijderen kan je /f unsethome doen.

Hieronder staan de commando's die in dit gedeelte zijn uitgelegd.

Commando:Wat het commando doet:
/f create <faction naam>Maak een nieuwe faction
/f name <nieuwe faction naam>Stel een nieuwe faction naam in
/f desc <beschrijving>Stel een beschrijving in
/f motd [tekst]Stel een Message of the day in (motd)
/f sethome <faction naam>Stel een teleportatie locatie voor je faction in
/f unsethome <faction naam>verwijder de teleportatie locatie in voor je faction


Faction Leden Beheren

Nu is het tijd om andere speler jou faction te laten joinen. Met meer leden in je faction heb je meer power en dus ook meer land wat je kan claimen. In dit gedeelte staat beschreven hoe je leden kan uitnodigen en hoe je ze kan beheren.

Om een andere speler een uitnodiging te sturen kan je /f invite add <speler> doen. De speler zal nu een bericht krijgen die hij kan accepteren om jou faction te joinen. Als je wilt dat deze uitnodiging verwijderd wordt kan je /f invite remove <speler/all>. Om een overzicht van je uitnodigingen te zien kan je /f invite list doen.

Als wilt dat een lid van je faction jou faction verlaat kan je /f kick <speler> doen. Als je wilt dat ze een titel in het naam krijgen kan je /f title <speler> <titel>

Er zijn vier verschillende rangen in factions. Er is Leader, Officer, Member en Recruit. Gebruik de /f promote <speler> en /f demote <speler> commando's om de rang van een lid te wijzigen. Er is ook een speciale /f officer <speler> commando waarmee je een lid een officer kan maken. Er kunnen veel leden officer zijn maar er kan maar één Leider zijn. Als je niet meer de leider van een faction wilt zijn kan je /f leader <speler> <Faction> doen om iemand anders leider te maken.

Als je een hogere rang hebt in een faction krijg je meer permissies in de faction. Bijvoorbeeld, iedereen kan geld storten in de faction bank maar alleen de officers kunnen het geld eruit halen. Zorg er dus voor dat je degene die je gaat promoten naar een hogere rang goed vertrouwd!

Hieronder staan de commando's die in dit gedeelte zijn uitgelegd.

Commando:Wat het commando doet:
/f invite <speler> [yes/no]stel is of de speler is uitgenodigt
/f invite add <speler>nodig een speler uit voor je faction
/f invite remove <speler>Verwijder een uitnodiging voor een speler
/f invite listlaat een lijst zijn van uitnodigingen
/f kick <speler>Kick een speler uit je faction
/f title <speler>geef een faction lid een titel
/f promote <speler>promoot een faction lid
/f demote <speler>demote een faction lid
/f officer <speler>geef een faction lid de officer rang
/f leader <speler>maak een faction lid leader van de faction


Een Stuk Land Claimen

Als je een faction hebt kan je een stuk land opeisen (claimen). Als je een stuk land geclaimed hebt is die beschermd tegen andere spelers. Faction claimed chunks, chunks zijn stukken land van 16x16 blokken die helemaal naar het bedrock gaan en de top van de lucht. Als je wilt zien waar de chunks zijn kan je F3 + G doen, hierdoor kan je zien waar de grenzen van een chunk zijn.

Een faction kan net zoveel land claimen als het aantal power dat het heeft. Het aantal power wordt besloten door het aantal spelers die in de faction zitten. Elke speler voegt 10 power toe aan de faction. Met 10 leden in een faction heeft de faction dus 100 power. Als een lid dood gaat verliest de speler 2 power. Per uur krijgt het lid weer 2 power terug.

Gebruik /f claim om een chunk te claimen voor jou faction. Gebruik /f claim one om de chunk te claimen waar je in staat. gebruik /f claim auto om chunks te claimen waar je doorheen loopt. Als er gaaten in de faction claims zitten kun je die claimen door /f claim fill. Je kan ook in het midden van je faction staan en een 3 chunk vierkante radius claimen doormiddel van /f claim square 3 en voor een cirkel /f claim circle 3.

Om het geclaimde land ongedaan te maken kan je /f unclaim doen. Bijvoorbeeld, /f unclaim one of /f unclaim auto of /f unclaim square 3 of /f unclaim circle 3.

In een grote faction wil je misschien chunks aan specifieke leden geven zodat andere faction leden daarin niet kunnen bouwen. Dit kan gedaan worden met /f access. Als je wilt dat SpelerA een eigen chunk heeft in de faction kan je /f access faction <Faction naam> no doen om andere leden niet meer toegang te geven. Geef vervolgens SpelerA rechten op de chunk met /f access player SpelerA.

Commando:Wat het commando doet:
/f claimclaim een stuk land
/f claim oneclaim één stuk land
/f claim autoclaim automatisch land waar je doorheen loopt
/f claim fillclaim een gat (unclaimd land binnen omringde geclaimde chunks)
/f claim sqaure <radius>claim een stuk land met een vierkante radius
/f claim circle <radius>claim een stuk land met een cirkel radius
/f unclaimmaak een claim ongedaan
/f unclaim onemaak één claim ongedaan
/f unclaim automaak een claim waar je doorheen loop ongedaan
/f unclaim fillmaak een claim ongedaan door te vullen
/f unclaim square <radius>maak een claim ongedaan met een vierkante radius
/f unclaim circle <radius>maak een claim ongedaan met een cirkel radius
/f accessbeheer toegang tot een chunk
/f access viewzie de huidige toegang bij een chunk
/f access playerbeheer de toegang van een speler bij een chunk
/f access factionbeheer de toegang van de faction bij een chunk


Faction Relaties

De standaard relatie tussen factions is neutral. Dit kan veranderd worden door de onderstaande commando's. De ally (Alliance) en de Truce relatie moet van beide kanten komen om deze relatie te starten. Dit betekend dat beide leider een Ally of Truce moeten aanvragen bij elkaar. De Enemy relatie is echter eenzijdig, als een andere faction een Enemy wilt zijn van jou faction kunnen ze dit altijd doen of je het wilt of niet.

Friendly Fire is geblokkeerd voor leden van dezelfde faction, truce faction of alliantie faction. Daarbij komt dat als je een neutrale relatie met een andere faction hebt kan je niet de leden van de neutrale faction aanvallen in hun gebied, daarbuiten is het wel mogelijk. Als je een faction wilt aanvallen kan je oorlog verklaren door de relatie van je faction met die faction als enemy.

Het Verschil tussen Ally en Truce is dat de Ally relatie bijna dezelfde rechten hebben als gewone faction leden. De Ally relatie kan bouwen in jou faction, containers openen(chests, furnace, etc.). Voor deze reden is het beter een Truce relatie te hebben. Als je de andere faction heel goed vertrouwd kan je een Ally Relatie oprichten.

Commando:Wat het commando doet:
/f ally <faction naam>Stel de relatie met een faction in als Alliantie
/f truce <faction naam>Stel de relatie met een faction in als Truce
/f neutral <faction naam>Stel de relatie met een faction in als Neurtal
/f enemy <faction naam>Stel de relatie met een faction in als enemy


Faction Permissies

Als leider van je Faction kan je rechten in stellen. Hierdoor kan je bepalen wie wat kan doen in de Faction door het /f perm commando. Iedereen kan /f perm show doen om te zien wat de permissies zijn van hun faction. Gebruik /f perm show <faction naam> <perm> om een specifieke permissie te zien. Bijvoorbeeld, /f perm show <faction naam> build zal laten zien wie er in de faction kan bouwen. Als je een permissie wilt wijzigen kan je bijvoorbeeld /f perm set lever truce yes om faction waarmee je een truce relatie hebt om een lever te gebruiken in jou Faction.
Hieronder is een lijst van permissies:

Permissie naam:Beschrijving:Standaard:
BuildBouwen in de factionleader, officer, member
PainBuildBouw in de faction maar krijg schade-
DoorGebruik deurenleader, officer, member, recruit, ally
ButtonGebruik buttonsleader, officer, member, recruit, ally
LeverGebruik leverleader, officer, member, recruit, ally
ContainerGebruik containerleader, officer, member
NameVerander Faction naamLeader
DescVerander Faction beschrijvingLeader, officer
MotdVerander Faction MotdLeader, officer
InviteNodig speler uit voor de factionLeader, officer
KickVerwijder speler uit de factionLeader, officer
TitleGeef titels aan speler in de factionLeader, officer
HomeMaak gebruik van de home teleportatieleader, officer, member, recruit, ally
SetHomeEen teleportatie locatie neerzettenleader, officer
WithdrawHaal geld uit de Faction bankleader
TerritoryClaim of Unclaim landleader, officer
AccessGeef land weg.leader, officer
ClaimNearClaim land dichtbij jou factionleader, officer, member, recruit, ally
RelVerander relaties met andere factionsleader, officer
DisbandVerwijder de factionleader
FlagsVerander de faction Flagsleader
PermsVerander de permissiesleader

/f perm set <permissie> <rang/relatie> <yes/no>


Faction Flags

Een Flag is een optie die aan of uitgezet kan worden voor de faction. Veel van de flags zijn niet te wijzigen voor een leider van een faction. Elke speler kan de faction flags zien door /f flag show [faction naam]. Als je een flag als leader wilt wijzigen kan je /f flag set <flag> <yes/no> [faction]
Hieronder is de lijst van opties (flags) te zien:

Flag Naam:Bewerkbaar:Beschrijving:Standaard:
OpenYesKan de faction gejoined worden zonder invite?no
MonstersYesKunnen er monsters spawnen in de faction?no
PowerlossNoWordt er power verloren bij dood gaan in dit gebied?yes
PVPNoKan je PvP doen in dit gebied?yes
FriendlyFireNoKunnen vrienden elkaar pijn doen in dit gebied?no
ExplosionsNoKunnen er Explosies zijn in dit gebied?yes
OfflineExplosionsNoKunnen er Explosies zijn als de faction offline is?no
FireSpreadNoKan vuur verspreiden in dit gebied?yes
EnderGriefNoKunnen Endermen in dit gebied griefen?no
PermanentNoIs de faction immuum voor verwijdering?no
PeacefulNoIs de faction in truce met iedereen?no
InfPowerNoHeeft de faction oneindig veel power?no

Note: Firespread werkt niet in de survival wereld omdat het globaal is uitgeschakeld!


Faction Money

Elke faction heeft een bank account. De onderstaande commando's kunnen gebruikt worden om te zien hoeveel er is en hoe je stortingen kan maken op een faction bank:

Commando:Wat het commando doet:
/f moneyAlgemeen money commando
/f money balanceLaat zien hoeveel geld de faction heeft
/f money deposit <aantal>Doneer geld aan je faction
/f money withdraw <aantal>Haal geld van de faction af
/f money ff <aantal> <faction> <faction>Stuur geld van faction naar faction
/f money fp <aantal> <faction> <speler>Stuur geld van faction naar speler
/f money pf <aantal> <speler> <faction>Stuur speler naar faction